MEHMED III - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED III ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Babası ve selefi
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Oğlu ve halefi
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Oğlu
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Hocası, döneminin şeyhülislâmlarından
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Döneminin sadrazamlarından
KOCA SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kazandığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Döneminde başgösteren isyan hareketleri
CELÂLÎ İSYANLARI
XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı.
MEHMED III TÜRBESİ
XVII. yüzyılın başlarında inşa edilen türbe.
Damadı
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
Döneminin sadrazamlarından
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
CERRAH MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
YAVUZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin önde gelen devlet adamlarından
SOKULLUZÂDE HASAN PAŞA
Osmanlı veziri.
Döneminin şeyhülislâmlarından
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminin şeyhülislâmlarından
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Döneminin şeyhülislâmlarından
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Çağdaşı
ŞEMSEDDİN SİVÂSÎ
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu, âlim ve şair.
Eserlerini kendisine takdim eden âlim
ŞERİF MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Şehzadeliğinde divan kâtipliğini yapan âlim
ÂŞIK MEHMED
Osmanlı coğrafya ve kozmografya âlimi.
Sünnet düğünü hakkında Câmiu’l-buhûr der Mecâlis-i Sûr adlı eser yazan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Dönemin tarihçisi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Uṣûlü’l-ḥikem fî niẓâmi’l-ʿâlem adlı eserini kendisine takdim eden âlim
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
Hakkında Fetihnâme-i Eğri adlı eser telif eden müellif
TÂLİKÎZÂDE MEHMED SUBHİ
Dîvân-ı Hümâyun kâtibi ve şehnâmeci.
KARAYAZICI ABDÜLHALİM
III. Mehmed devrinde büyük bir isyan çıkaran Celâlî lideri.
Sütannesi Halime Hatun tarafından yaptırılan külliye
HALİME HATUN KÜLLİYESİ
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gölmarmara bucağında XVII. yüzyıla ait külliye.
Şerefnâme adlı eserini kendisine ithaf eden müellif
ŞEREF HAN
Şerefnâme adlı tarihiyle meşhur olan Bitlis hâkimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER