« Madde sayfasına git

MEHMED PAŞA, Gürcü ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde vezir olarak çeşitli görevler üstlendiği padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Döneminde vezir olarak görev yaptığı, ikinci saltanatında vezîriâzamlığını yaptığı padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Döneminde vezir olarak görev yaptığı padişah
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Lakabı
HADIM
Genellikle harem hizmetlerinde çalıştırılan erkekliği giderilmiş kimse.
İsyanı önlemek için beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Yerine sadâret kaymakamı olarak görevlendirildiği sadrazam
KUYUCU MURAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Rakip olarak gördüğü için İstanbul'dan uzaklaştırmaya çalışan kişi
NASUH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yerine sadâret kaymakamlığını üstlendiği kişi
MEHMED PAŞA, Damad
Osmanlı vezîriâzamı.
Sadrazamlığa getirilmesinde etkili olan şeyhülislâm
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
İdam ettirdiği kişi
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
Vezîriâzamlıktan ayrıldıktan sonra Bursa'ya sürgün ettiren kişi
HÜSEYİN PAŞA, Mere
Osmanlı vezîriâzamı.
Abaza Paşa ile işbirliği yaptığı iddiasıyla konağında hapseden kişi
KEMANKEŞ ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tahrikleriyle idamına sebep olan kişi
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Eyüp'te yanına defnedildiği kişi
SEMİZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Türbesinin bulunduğu yer
EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri çevresinde teşekkül eden külliye.
Hicivlerine hedef olduğu şair
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER