MEHMED PAŞA, Sultanzâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED PAŞA, Sultanzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezirlik görevi veren, ordu işleriyle ilgilenmediği için sürgüne gönderen padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Sadrazamlığını yaptığı, Girit seferine muhalefeti nedeniyle azleden padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Büyük annesi Ayşe Sultan'ın annesi
MİHRİMAH SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın kızı.
Büyük annesi Ayşe Sultan'ın babası
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Baba tarafından dedesi
SEMİZ AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Anne tarafından dedesi
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Rakibi olan vezîriâzam
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kemankeş Mustafa Paşa'ya karşı birlikte hareket ettiği vâlide sultan
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Kemankeş Mustafa Paşa'ya karşı birlikte hareket ettiği kişi
HÜSEYİN EFENDİ, Cinci Hoca
Sultan İbrâhim’i etkisi altına alarak devrin siyasî olaylarında rol oynayan padişah hocası ve Anadolu kazaskeri.
Azak Kalesi'ne yönelik seferine katılan seyyah
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Yakından tanıyan ve henüz hayatta iken biyografisini yazan tarihçi
MEHMED b. MEHMED EDİRNEVÎ
Osmanlı tarihçisi.
Hakkında olumsuz bilgiler veren müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Vali olarak tayin edildiği yer
ÖZÜ
Günümüzde Ukrayna sınırları içinde bulunan tarihî bir kale ve şehir.
Kurtardığı ve yeniden imar ettiği kale
AZAK
Sovyetler Birliği’nin Rostov özerk bölgesinde şehir.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Mezarının bulunduğu yer
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ KÜLLİYESİ
İstanbul Üsküdar’da bânisi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin adıyla anılan külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER