MEHMED PAŞA, Yeğen - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED PAŞA, Yeğen ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Kapı kethüdâlığını yaptığı kişi
TOPAL OSMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde
Osmanlı vezîriâzamı.
Halefi
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Azline sebep olan kişi
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Muhalefet ettiği için görevden aldığı kişilerden
ÂTIF EFENDİ
Osmanlı defterdarı ve kendi adıyla anılan kütüphanenin kurucusu.
Azil sebeplerini anlatan tarihçi
ŞEM‘DÂNÎZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ
Mür’i’t-tevârîh adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
Revan civarında savaştığı şah
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Mültezimlik yaptığı yer
ANTALYA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mecburi ikametle gönderildiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
EĞRİBOZ
Yunanistan’ın doğusunda eski bir Osmanlı sancağı ve bu sancağın merkezi olan şehir.
Vali olarak gönderildiği yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Vali olarak görevlendirildiği yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Muhassıl olarak görevlendirildiği yer
AYDIN
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görevlendirildiği yer
ANADOLU EYALETİ
Osmanlı Devleti’nde XIV. yüzyıl sonlarında kurulan önemli bir eyalet.
Kale civarında defnedildiği yer
KARS
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sadrazamlığı döneminde İstanbul’da elçilik açma izni verilen devlet
PRUSYA
Bugünkü Almanya’nın doğu kesiminde kurulmuş Berlin merkezli Alman krallığı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER