MİRZA MUSTAFA EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİRZA MUSTAFA EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde Enderun'da Küçük Oda ve Büyük Oda halîfeleri arasına girdiği padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Kabiliyet ve çalışkanlığıyla dikkatini çektiği padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Tahttan indirmek isteyenler arasında yer aldığı gerekçesiyle sürgün edilmesine sebep olan padişah
SÜLEYMAN II
Osmanlı padişahı (1687-1691).
Şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Oğlu
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Hocası, mülâzımı olduğu kişi
MİNKĀRÎZÂDE YAHYÂ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Destekleyen kişi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
MAHMUD EFENDİ, İmâm-ı Şehriyârî
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
ABDÜRRAHİM EFENDİ, Menteşzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Doğduğu yer
BATUM
Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehri.
Yetiştiği yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Eğitim aldığı yer
GALATA SARAYI
Enderun’a ve Kapıkulu Sipahi Ocağı’na öğrenci ve aday yetiştiren en uzun ömürlü saray mektebi.
Fethine katıldığı ve kadı olarak tayin edildiği yer
KAMANİÇE
Ukrayna’nın Podolya bölgesinde tarihî bir kale şehri.
Kadılık yaptığı yer
YENİŞEHİR
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Kadılık yaptığı yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Kadılık yaptığı yer
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
Kadılık yaptığı yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Sürgün edildiği yer
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Sürgün edildiği yer
LİMNİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Sürgün edildiği yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Sürgün edildiği yer
SİNOP
Karadeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sürgün edildiği yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER