MOLLA HÜSREV - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MOLLA HÜSREV ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde müderrislik, kazaskerlik ve İstanbul kadılığı yaptığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Hocası
MOLLA YEGÂN
Osmanlı âlimi.
Yetiştirdiği talebelerinden
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
Osmanlı müftüsü ve âlimi.
Yetiştirdiği talebelerinden
HASAN ÇELEBİ, Fenârî
Molla Fenârî’nin torunu, dilci, kelâm ve fıkıh âlimi.
Sahn-ı Semân'ın programını birlikte hazırladığı kişilerden
MAHMUD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Sahn-ı Semân'ın programını birlikte hazırladığı kişilerden
ALİ KUŞÇU
Timurlular devrinde Semerkant’ta yetişmiş, daha sonra Osmanlı ülkesinde büyük bir şöhret kazanmış olan Türk astronom ve matematikçisi.
Çağdaşı olan ve bazı konularda karşılıklı olarak reddiye yazdığı âlim
MOLLA GÜRÂNÎ
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Esâsü’l-iḳtibâs adlı eserini Arapça'ya çevirerek Fâtih Sultan Mehmed’e takdim ettiği kişi
TÛSÎ, Nasîrüddin
İranlı âlim ve filozof.
Selefi
HIZIR BEY
Osmanlı âlimi, İstanbul’un ilk kadısı.
GURERÜ’l-AHKÂM
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) kendisi tarafından Dürerü’l-ḥükkâm adıyla şerhedilen İslâm hukukuna dair eseri.
DÜRERÜ’l-HÜKKÂM
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Ġurerü’l-aḥkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerh.
MİR’ÂTÜ’l-USÛL
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkıh usulüne dair eseri.
Programının hazırlanmasında katkıda bulunduğu medrese
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER