« Madde sayfasına git

MUALLİMÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

المعلّمي
Görüşlerini desteklediği âlim
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Görüşlerini eleştirdiği âlim
İBN SÎNÂ
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
Görüşlerini eleştirdiği âlim
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Görüşlerini eleştirdiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Görüşlerini eleştirdiği âlim
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
Görüşlerini eleştirdiği âlim
TEFTÂZÂNÎ
Çok yönlü âlim.
Ṭalîʿatü’t-Tenkîladlı eseri ile et-Terhîb adlı eserini eleştirdiği âlim
ZÂHİD KEVSERÎ
Son devir Osmanlı âlimlerinden.
Neşrettiği eser
et-TÂRÎHU’l-KEBÎR
Buhârî’nin (ö. 256/870) ashaptan kendi dönemine kadar birbirinden hadis nakleden râvilere dair eseri.
Neşrettiği eser
TEZKİRETÜ’l-HUFFÂZ
Zehebî’nin (ö. 748/1348) hadis hâfızlarına dair eseri.
Yayımlanmasına katkıda bulunduğu eser
es-SÜNENÜ’l-KÜBRÂ
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī’nin (ö. 458/1066) ahkâm hadislerini bir araya getirdiği eseri.
Yayımlanmasına katkıda bulunduğu eser
ed-DÜRERÜ’l-KÂMİNE
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) VIII. (XIV.) yüzyılın meşhur adamlarına dair biyografik eseri.
Yayımlanmasına katkıda bulunduğu eser
el-KİFÂYE
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) hadis usulüne dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER