MÜCEDDİDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜCEDDİDİYYE

المجدّديّة
bk. NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER