ABDÜLKADİR YUVALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKADİR YUVALI

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÇAĞATAY HAN
Çağatay Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1227-1241).
ÇAĞATAY HANLIĞI
1227-1370 yılları arasında Mâverâünnehir, Yedisu ve Doğu Türkistan’da hüküm süren bir hânedan.
DARUGA
Moğol devlet teşkilâtında idarî, askerî ve malî yetkilere sahip büyük memurlara verilen unvan.
EBÛ SAİD BAHADIR HAN
İlhanlı hükümdarı (1317-1335)
EBÛ SAİD MİRZA HAN
Timurlu hükümdarı (1451-1469).
GĀZÂN HAN
İslâmiyet’in İlhanlılar’ın resmî dini olmasını sağlayan İlhanlı hükümdarı (1295-1304).
GEYHATU HAN
İlhanlı hükümdarı (1291-1295).
HASAN-ı BÜZÜRG
Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1340-1356).
HÜLÂGÛ
İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1256-1265).
İBN ARABŞAH, Şehâbeddin
Tarihçi, edip ve şair.
İLHANLILAR / 1. Bölüm
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
MENGÜ TİMUR
Altın Orda hükümdarı (1266-1280).
ÖGEL, Bahaeddin
Türk kültür tarihçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER