ABDULKUDDÜS BİNGÖL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULKUDDÜS BİNGÖL

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBHERÎ, Esîrüddin
Filozof, astronom ve matematikçi.
ÎSÂGŪCÎ
Furfûriyûs (Porphyrios) tarafından Aristo’nun Kategoriler’ine giriş olarak yazılan eser; İslâm dünyasında aynı maksatla yazılmış eserlerin ortak adı.
İSTİDLÂL / 1. Bölüm
Bir veya birden çok önermeden başka bir önerme çıkarma, akıl yürütme anlamında mantık terimi.
İSTİKRÂ
Tikel önermelerden tümel bir sonuca ulaşılmasını sağlayan akıl yürütme yöntemi.
İSTİNTAC
Öncüllerden sonuç çıkarma anlamında bir istidlâl türü olarak kullanılan mantık terimi, çıkarım.
TA‘LÎL
Tümelden tikele giderek hüküm çıkarma anlamında bir istidlâl türü olan mantık terimi, tümdengelim.
TEMSİL
Tikelden tikele giden akıl yürütme yöntemi için kullanılan mantık terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER