AHMET GÜÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET GÜÇ

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KIBLE / 1. Bölüm
Başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve davranışlarda yönelinen taraf, Kâbe.
KONFÜÇYÜSÇÜLÜK
Konfüçyüs’e nisbet edilen dinî, ahlâkî, sosyal, politik, ekonomik konularla ilgili inanç ve uygulamaların bütünü.
KURBAN / 1. Bölüm
İbadet amacıyla hayvan kesimi ve bu maksatla kesilen hayvan.
MÂBED
İbadet etmeye mahsus yapı, tapınak.
PUT
RUH / 4. Bölüm: Diğer Dinlerde
İnsanın hayatiyetini sağlayan, idrak edici ve bilici unsuru.
SÂLİH
Kur’an’da Semûd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber.
SİFR
Kur’an’da kitap veya Tevrat mânasında geçen bir terim.
SÜMENİYYE
Budist inancını benimseyenler için müslüman yazarlar tarafından kullanılan bir terim.
YAHUDİLİK / 4. Bölüm: MÂBED ve İBADET
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER