AHMET GÜNER SAYAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET GÜNER SAYAR

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf, Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ERGİN, Osman Nuri
Türk kültür tarihçisi.
İSMÂİL NECÂTİ EFENDİ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
MUALLİM CEVDET
Türk eğitimcisi, arşivci ve tarihçi.
RİFAT OSMAN
Tabip, şehir tarihi araştırmacısı.
ÜLGENER, Mehmet Fehmi
Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul müftüsü.
ÜLGENER, Sabri Fehmi
Türk iktisatçısı, sosyolog.
ÜNVER, Ahmet Süheyl
Türk tıp tarihçisi, hekim, ressam ve tezhipçi.
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER