AHMET SAVRAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET SAVRAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÜREYD b. SIMME
Câhiliye devri Arap şairi, cengâver.
İBNÜ’l-EZRAK el-FÂRİKĪ
Târîḫu Meyyâfâriḳīn ve Âmid adlı eseriyle tanınan Artuklu tarihçisi.
İMRUÜLKAYS b. HUCR
Câhiliye devrinin tanınmış Arap şairi.
K‘B b. ZÜHEYR
Ḳaṣîdetü’l-bürde’siyle tanınan muhadram şair, sahâbî.
MEYYÂFÂRİKĪN
Diyarbakır iline bağlı Silvan ilçe merkezinin eski adı, Ortaçağ’ın önemli merkezlerinden biri.
SÛLÎ, İbrâhim b. Abbas
Türk asıllı Arap şairi ve divan kâtibi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER