AKİF KÖTEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AKİF KÖTEN

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. EBÛ ÜMEYYE
Hz. Peygamber’in halası Âtike’nin oğlu ve hanımı Ümmü Seleme’nin kardeşi.
DUHAYM
Muhaddis, kadı ve fakih.
EBÂN b. YEZÎD
Hadis hâfızı.
EBÛ CEHM
Sahâbî.
EBÜ’l-YEMÂN
Muhaddis.
İBN FERRÛH
Hadis ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER