ALİ CUM‘A - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ CUM‘A

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MERÂGĪ, Muhammed Mustafa
Tefsir ve fıkıh âlimi, fikir ve mücadele adamı, Ezher şeyhi.
MUHAMMED HIDIR HÜSEYİN
Tunus asıllı âlim, Ezher şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER