ALİ HAYDAR BAYAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ HAYDAR BAYAT

1941-2006
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHÎ ÇELEBİ, Mehmed
Fâtih, II. Bayezid, Yavuz ve Kanûnî devirlerinde yaşayan ve iki defa hekimbaşılık yapan bir Türk tabibi.
ALİ b. ÎSÂ el-KEHHÂL
Göz hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanan Ortaçağ İslâm dünyasının en büyük hekimlerinden biri.
BUHTÎŞÛ‘ / 4. Bölüm: Buhtîşû‘ b. Cibrâîl
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
CERRÂHİYYE-i İLHÂNİYYE
XV. yüzyıl hekimlerinden Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin’in Fâtih Sultan Mehmed’e ithaf ettiği tıp kitabı.
EBÛ MANSÛR el-HEREVÎ
Bilinen en eski Farsça tıp kitabının yazarı.
HAFSA SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın annesi.
İBN CEZLE
Hekim, edip ve tarihçi.
İBNÜ’s-SÜVEYDÎ
Hekim, tabiat âlimi, düşünür ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER