ALİ KARACA

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AZMZÂDELER
XVIII ve XIX. yüzyıllarda Suriye’de önemli hizmetlerde bulunan bir Türk ailesi.
ESAD PAŞA, Azmzâde
Osmanlı devlet adamı, Şam valisi.
ŞÂKİR PAŞA
Osmanlı devlet adamı, müşir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.