ALİ KÖSE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ KÖSE

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GÜNAH / 3. Bölüm: PSİKOLOJİ
İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden bir terim.
HÂRİKULÂDE / 3. Bölüm: Parapsikoloji
Alışılmışın dışında tabiattaki işleyişi belirli zamanlarda bozan tabiat üstü olaylar için kullanılan terim.
HİZBÜ’t-TAHRÎRİ’l-İSLÂMÎ
1953’te Kudüs’te siyasî bir parti olarak ortaya çıkan İslâmî hareket.
INTERNATIONAL JOURNAL of MIDDLE EAST STUDIES
Ortadoğu İslâm dünyasıyla ilgili tarihî, dinî, içtimaî, hukukî vb. alanlarda yayın yapan ilmî dergi.
İHTİDÂ
Diğer dinlerden veya dinsiz iken İslâm’a girme anlamında bir terim.
İMAN / 2. Bölüm: DİN PSİKOLOJİSİ
İnanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrulamak anlamında bir terim.
JOURNAL of the ROYAL ASIATIC SOCIETY
İngiltere’de yayımlanan şarkiyat dergisi.
MALCOLM X
Amerikalı zenci müslüman lider.
The MUSLIM WORLD
Amerika Birleşik Devletleri’nde İslâm ve İslâm dünyası hakkındaki araştırmaların yayımlandığı dergi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER