ANGELIKA HARTMANN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANGELIKA HARTMANN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN NAZÎF
Eyyûbî veziri, tarihçi ve şair.
el-MELİKÜ’l-MANSÛR
Eyyûbîler’in Hama meliki, tarihçi.
el-MELİKÜ’l-MUZAFFER
Eyyûbîler’in Hama kolunun kurucusu ve ilk hükümdarı (1178-1191).
MUÎNÜDDÎN-i YEZDÎ
İranlı âlim ve tarihçi.
MUKTEDÎ-BİEMRİLLÂH
Abbâsî halifesi (1075-1094).
NÂSIR-LİDÎNİLLÂH
Abbâsî halifesi (1180-1225).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER