ARSLAN TERZİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARSLAN TERZİOĞLU

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ MÜNŞÎ
XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı saray hekimlerinden.
ALTUNCUZÂDE
Fâtih devrinin (1451-1481) ünlü hekimi.
BÎMÂRİSTAN
İslâm dünyasında klasik hastahanelerin genel adı.
GĀFİKĪ, Ahmed b. Muhammed
Endülüslü botanik âlimi, hekim ve eczacı.
İBN SÎNÂ / 3. Bölüm: Tıp
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER