ATİLLA BİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATİLLA BİR

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BENÎ MÛSÂ
Mûsâ b. Şâkir’in, IX. yüzyılda geometri ve astronomi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç oğlu.
RUBU‘ TAHTASI
Astronomide kullanılan gözlem, ölçü ve hesap aleti.
USTURLAP
Temel işlevi yıldızların konumunu belirlemek olan çok amaçlı astronomi aleti.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER