BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MEDÎNETÜZZEHRÂ
Endülüs’te İslâm mimarisinin önemli bir sarayı ve bu saray çevresinde gelişen şehir.
MUHAMMED b. ABDURRAHMAN el-ÜMEVÎ
Endülüs Emevî emîri (852-886).
MÜNZİR b. MUHAMMED
Endülüs Emevî emîri (886-888).
NİNEVÂ
Asur Krallığı’na başkentlik yapan ve harabeleri günümüzde Irak sınırları içinde bulunan tarihî şehir.
ÖMER b. HAFSÛN
Endülüs Emevî Devleti’ni uzun yıllar uğraştıran isyancı lider.
TURTÛŞE
Endülüs’ün kuzeydoğusunda tarihî şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER