CEMAL MUHTAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAL MUHTAR

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANTERE
Muallaka şairlerinden.
ANTERE KISSASI
Arap şairi Antere’nin hayatı etrafında teşekkül etmiş bir Arap kahramanlık hikâyesi.
ATTÂBÎ, Külsûm b. Amr
Abbâsîler devri şair, hatip ve kâtiplerinden.
BEŞŞÂR b. BÜRD
Şiirleri örnek (şâhid) olarak kullanılan son Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER