ERCAN ALKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERCAN ALKAN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BURCKHARDT, Titus
Gelenekselci ekole mensup sanat tarihi ve kültür antropolojisi uzmanı.
EVHADÜDDÎN-i BELYÂNÎ
Risâletü’l-aḥadiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
İBN SEVDEKÎN
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin öğrencisi, sûfî müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER