FATMA KIZIL - TDV İslâm Ansiklopedisi

FATMA KIZIL

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
JUYNBOLL, Gualtherus Hendrik Albert
Hadis alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hollandalı şarkiyatçı.
WENSINCK, Arent Jan
Hollandalı şarkiyatçı.
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ nüshaları üzerine yaptığı çalışmayla tanınan hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER