FATMA KIZIL

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
WENSINCK, Arent Jan
Hollandalı şarkiyatçı.
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ nüshaları üzerine yaptığı çalışmayla tanınan hadis âlimi.
JUYNBOLL, Gualtherus Hendrik Albert
Hadis alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hollandalı şarkiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.