FERRUH MÜFTÜOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

FERRUH MÜFTÜOĞLU

1942-2007
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEDΑ el-USTURLÂBÎ
Astronom, matematikçi ve şair.
BETTÂNÎ
İslâm astronomlarının en büyüklerinden.
BEYLEK el-KIPÇÂKĪ
Eyyûbîler ve Memlükler devrinde Mısır’da yaşayan Kıpçak Türkleri’nden bir mineralog.
CEVHERÎ, Abbas b. Saîd
IX. yüzyıl İslâm matematikçisi ve astronomu.
İBN EBÜ’ş-ŞÜKR
Endülüslü matematikçi ve astronom.
İBN EMÂCÛR
Astronomi âlimi.
İBN IRÂK
Bîrûnî’nin hocası, matematik ve astronomi bilgini.
SÂGĀNÎ, Ahmed b. Muhammed
Gözlem aletleri icat eden matematikçi-astronom.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER