FİLİZ KARACA - TDV İslâm Ansiklopedisi

FİLİZ KARACA

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEFTER-i TEŞRÎFÂT
XVII. yüzyıl sonları ile XVIII. yüzyıl başlarında yaşayan Teşrifatîzâde Mehmed Efendi’nin Osmanlı teşrifat kanunlarını derlediği eseri.
HANIM SULTAN
Osmanlılar’da padişah ve şehzade kızlarının kız çocukları için kullanılan unvan.
HİL‘AT / 2. Bölüm: Osmanlılar'da Hil‘at
Halife ve hükümdarlar tarafından verilen şeref elbisesi.
İMTİYAZ MADALYASI
Osmanlılar’da genel nitelikteki en değerli madalya.
İN‘ÂM
Osmanlılar’da genel olarak devlet hazinesinden padişah adına yapılan nakdî ve aynî ihsan.
PÎŞKEŞ
Osmanlı bürokrasisinde üst makama sunulan hediye için kullanılan terim.
TEŞRİFAT
Osmanlı Devleti’nde protokol anlamında kullanılan terim.
TURHAN SULTAN
IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER