GÉZA DÁVID - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÉZA DÁVID

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BARON de TOTT, François
XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunda uzman olarak çalışan ve Türkiye hakkında bilgiler veren bir hâtırat yazan Macar asıllı Fransız subay ve diplomatı.
BÖĞÜRDELEN
Sırbistan’da Šabac şehrinin Osmanlılar dönemindeki adı.
BUDİN / 1. Bölüm
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
EĞRİ
1596-1687 yılları arasında Osmanlı eyalet merkezi olan bugün Macaristan’ın Heves iline bağlı şehir.
ESTERGON
Macaristan’ın kuzeybatısında Komárom ilinde XVI-XVII. yüzyılda bir Osmanlı sancak merkezi olan şehir.
FEKETE, Lajos
Macar tarihçisi, arşivci ve Türkolog.
İSTOLNİ BELGRAD
Macaristan’da XVI-XVII. yüzyıllarda Osmanlı sancak merkezi olan bir şehir.
KANİJE
1600-1690 yılları arasında Osmanlı eyalet merkezi olan ve bugün Nagykanizsa olarak bilinen şehir.
MACARİSTAN / 1. Bölüm
Orta Avrupa’da ülke.
MOHAÇ
Macaristan’da Baranya idarî birimine bağlı şehir.
SİGETVAR
Macaristan’da Baranya idarî birimine bağlı tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER