GÜLAY ÖĞÜN BEZER - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLAY ÖĞÜN BEZER

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLDENİZ, Şemseddin
İldenizliler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1148-1175).
İLDENİZLİLER
Arrân-Azerbaycan-Cibâl topraklarında hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1148-1225).
KÖKBÖRİ
Begteginliler’in son hükümdarı (1190-1233).
MÜSLİM b. KUREYŞ
Ukaylî emîri (1061-1085).
RAKKA
Kuzey Suriye’de tarihî bir şehir.
SEYFEDDİN GAZİ I
Musul atabegi (1146-1149).
SEYFEDDİN GAZİ II
Musul atabegi (1170-1180).
SUNGUR
Salgurlular’ın kurucusu ve ilk hükümdarı (1148-1161).
ŞÂMÎ, Nizâmeddin
Timurlular döneminin önde gelen edip ve tarihçilerinden.
ŞEDDÂDÎLER
951-1175 yılları arasında Arrân ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerinde hüküm süren bir İslâm hânedanı.
ŞEYZER
Suriye’nin kuzeybatısında tarihî bir şehir.
TERKEN
Türk hakanlarına, hakanların eşlerine ve kızlarına verilen unvan.
TERKEN HATUN
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hanımı.
TUĞTEGİN
Tuğteginliler’in kurucusu (1104-1128).
TUĞTEGİNLİLER
Dımaşk merkez olmak üzere bu yöredeki bazı şehirlerde hüküm süren bir Türk-İslâm hânedanı (1104-1154).
UKAYLÎLER
Irak, el-Cezîre ve Kuzey Suriye’de hüküm süren bir Arap hânedanı (990-1096).
ZENGÎ, İmâdüddin
Zengîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1127-1146).
ZENGÎLER / 1. Bölüm
Musul ve Halep merkez olmak üzere el-Cezîre, Doğu Anadolu ve Suriye’de hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1127-1233).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER