H. AHMED SCHMIEDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. AHMED SCHMIEDE

1935-2010
Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CASKEL, Werner
Alman şarkiyatçısı.
EMİN PAŞA
Alman asıllı Osmanlı devlet adamı ve âlimi.
FLEISCHER, Heinrich Leberecht
Alman şarkiyatçısı.
FÜCK, Johann W.
Alman şarkiyatçısı.
GRÄF, Erwin
İslâm hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER