HALİL İBRAHİM BULUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİL İBRAHİM BULUT

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÛCİZE / 1. Bölüm
Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratılan hârikulâde olay.
RIZÂ
Allah’a nisbet edilen haberî sıfatlardan biri.
ŞEYTÂNÜTTÂK
İlk Şiî kelâm âlimlerinden.
ÜMMET
Bir peygamberin tebliğ ettiği dine inanan veya o dine muhatap olanların meydana getirdiği topluluk anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER