HALİL SAHİLLİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİL SAHİLLİOĞLU

1924-2012
Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHKÂM DEFTERİ
Osmanlı Devleti’nde genellikle maliyeye ait hükümlerin toplandığı defterlere verilen ad.
AKÇE
Osmanlılar’ın ilk gümüş para birimi ve ilk sikkesi.
ALTIN / 1. Bölüm
İnsanlık tarihinde önemli rol oynamış değerli bir maden.
ANTAKYA
Akdeniz bölgesinde Hatay ilinin merkezi olan şehir.
ARÛS RESMİ
Osmanlılar’da düğün veya gerdek için alınan bir vergi.
ASKERÎ
Osmanlılar’da reayadan ayrı olarak elinde padişah beratı bulunan, vergi ve yargılamada özel statüye sahip zümre.
AVÂRIZ
Osmanlı maliyesinde bir vergi terimi.
BÂD-ı HEVÂ
Osmanlılar’da Tanzimat’a kadar zuhurata bağlı olarak alınan vergilerin genel adı.
CEYB-i HÜMÂYUN
Osmanlılar’da doğrudan padişahın şahsî kullanımına ayrılan para ve buradan yapılan harcamaları ifade eden bir tabir.
DARPHÂNE
Para basılan yer.
DİNAR
İslâm altın para birimi.
DİRHEM
Bir ağırlık ölçüsü ve gümüş para birimi.
DİVAN RAKAMLARI
İslâm devletlerinde, özellikle İlhanlılar ve Osmanlılar’da maliye ile ilgili hesapları tutmak için kullanılan bir tür şifre rakamlara verilen ad.
EMÎN
Osmanlı devlet teşkilâtında bazı hizmetleri yürütmekle görevli kimse.
ESEDÎ
Osmanlılar tarafından özellikle XVII. yüzyıldan itibaren kullanılan bir para birimi.
ESEDÎ, Muhammed b. Muhammed
et-Teysîr ve’l-iʿtibâr adlı eseriyle tanınan Suriyeli tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER