HARUN YILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HARUN YILDIZ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BERRÂDÎ
Yaşadığı dönemde İbâzıyye’nin önde gelen âlimi ve tarihçisi.
DÜŞKÜNLÜK
Alevîlik’te yolun erkân ve âdâbına karşı işlenen, toplum adına dede tarafından cezalandırılması gereken suçluluk hali.
EBÛ UBEYDE, Müslim b. Ebû Kerîme
İbâzıyye’nin gelişmesinde etkili olan âlimlerden biri.
KALHÂTÎ
Umanlı İbâzî âlimi ve tarihçi.
LEWICKI, Tadeusz
İbâzıyye hakkındaki araştırmalarıyla tanınan Polonyalı şarkiyatçı, Arap dili uzmanı.
MEZÂTÎ
İbâzıyye mezhebinin önde gelen âlim ve tarihçilerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER