HAŞİM KARPUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAŞİM KARPUZ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KĀLÛYÂN
XIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Selçuklu mimarı.
KONYA / 3. Bölüm: MİMARİ
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ
Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi.
MEVLÂNÂ MÜZESİ
Konya’da Mevlânâ Külliyesi’nde tekkeye ait eserlerin sergilendiği müze.
ORTAHİSAR CAMİİ
Trabzon’un fethinden sonra Fâtih Sultan Mehmed’in şehrin en eski kilisesinden çevirip ilk cuma namazını kıldığı cami.
ÖNGE, Mehmet Yılmaz
Mimar ve sanat tarihçisi.
ŞEHÂBEDDİN SÜHREVERDÎ KÜLLİYESİ
Konya Ereğlisi’nde XIII. yüzyılın ikinci yarısında veya XIV. yüzyılın başlarında inşa edilen külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER