HATİCE KELPETİN ARPAGUŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HATİCE KELPETİN ARPAGUŞ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLMİHAL
Temel dinî bilgileri içeren el kitaplarının genel adı.
İMÂDÜ’l-İSLÂM
Abdurrahman b. Yûsuf Aksarâyî (ö. 950/1543’ten sonra) tarafından kaleme alınan Türkçe ilmihal.
KARA DÂVUD
Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî’nin Delâʾilü’l-ḫayrât adlı salavat mecmuası üzerine yapılmış en meşhur Türkçe şerh.
KARA DÂVUD İZMİTÎ
Karadâvudzâdeler diye bilinen ulemâ ailesinin ilk temsilcisi.
KELİME-i TEVHİD / 1. Bölüm
İman esaslarının özünü ifade eden cümle için kullanılan bir tabir.
MÜCRİM
Günahkâr anlamında bir Kur’an terimi.
TEÂLÂ
Allah’a nisbet edilen bir tâzim ifadesi.
TEBŞÎR
İlâhî emirlere uyanları iyi bir sonucun beklediğini haber verme anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER