HATİCE UĞUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HATİCE UĞUR

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SAÎD b. SULTÂN
Uman-Zengibar sultanı (1804-1856).
SEVÂHİLÎ
Afrika’da coğrafî bir bölge ve bu bölge ile komşu olan topraklarda yaşayan halk, dil ve kültür.
TEKRÛR
Batı Afrika’da Tekrûr zenci topluluğu tarafından kurulan devletler (IX-XIX. yüzyıllar).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER