HAYATİ YILMAZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYATİ YILMAZ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUDSÎ HADİS
Hz. Peygamber’in Kur’an dışında Allah’a dayandırarak söylediği hadisler.
REYHÂNE bint ŞEM‘ÛN
Hz. Peygamber’in hanımı.
RUHÂVÎ
Hadis âlimi.
RUŞÂTÎ
Endülüslü hadis, tarih ve nesep âlimi.
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
ZÂİDE b. KUDÂME
Kûfeli muhaddis, tâbiî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER