HAYDAR SANAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYDAR SANAL

1926-2003
Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂHENK / 3. Bölüm: MÛSİKİ
Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim.
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
BATILILAŞMA / 7. Bölüm: MÛSİKİ
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
ÇEVGÂN
Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan sarsmalı bir çalgı.
ÇÖĞÜR
Türk halk mûsikisi sazlarından.
KÖS
Daha çok Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan büyük ebatta vurmalı çalgı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER