Kullanıcılarımızın Dikkatine: 16.01.2019 tarihli bilgilendirme

HAYDAR SANAL

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂHENK / 3. Bölüm: MÛSİKİ
Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim.
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
BATILILAŞMA / 7. Bölüm: MÛSİKİ
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
ÇEVGÂN
Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan sarsmalı bir çalgı.
ÇÖĞÜR
Türk halk mûsikisi sazlarından.
KÖS
Daha çok Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan büyük ebatta vurmalı çalgı.
Kullanıcılarımızın Dikkatine
Önceki web sitemizin yayımlanmasına son verdiğimiz 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana bazı kullanıcılarımızın yeni sitemizdeki İletişim Formu aracılığıyla ilettikleri talep, şikâyet ve öneriler hakkında bilgilendirme mesajıdır.
Duyuruyu okumak için tıklayınız.