HAYRUNNİSA ALAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYRUNNİSA ALAN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MANGITLAR
Deşt-i Kıpçak’ta Türk boylarıyla karışıp İslâmlaşan bir Moğol kabilesi.
SÂHİPKIRAN
Türk-İslâm devletlerinde cihangir hükümdarlar için kullanılan bir sıfat.
TAVACI
Ortaçağ’da bazı Türk ve Moğol devletlerinde kullanılan bir askerî unvan.
ZÜNNÛN ARGUN
XVI. yüzyılda Sind ve Mültan bölgesinde iki kol halinde hüküm süren Argunlu hânedanının kurucusu, Timurlu emîri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER