HEDDA REINDL-KIEL

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GEDİK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
MESİH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
RUM MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
TAESCHNER, Franz
Alman şarkiyatçısı.
Die WELT des ISLAMS
Alman şarkiyat araştırmaları dergisi.
MATUZ, Josef Eugen
Osmanlı tarihçisi, Türkolog.
SCHWEIGGER, Salomon
Alman seyyahı ve elçilik vâizi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER