HÜLYA ALPER - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜLYA ALPER

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AZÎM
Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
MUKARREBÎN
Meleklerden ve insanlardan Allah’a yakın kılınanlar anlamında bir Kur’an terimi.
MÜNAFIK / 1. Bölüm
Küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse anlamında terim.
RÛHULEMÎN
Kur’an’da Cebrâil hakkında kullanılan bir isim.
SIRÂT-ı MÜSTAKÎM
Gerçeğe götüren doğru yol anlamında bir Kur’an tabiri.
TEKZİP
Dinî gerçekleri yalanlama anlamında bir Kur’an terimi.
TEVFÎK
Allah’ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması anlamında kelâm terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER