HÜSEYİN HANSU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN HANSU

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
et-TECRÎDÜ’s-SARÎH
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî (ö. 893/1488) tarafından yapılan muhtasarı.
TE’VÎLÜ MUHTELİFİ’l-HADÎS
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) hadisçilere yönelik suçlamalara cevap verdiği eseri.
ZEBÎDÎ, Ahmed b. Ahmed
et-Tecrîdü’ṣ-ṣarîḥ adlı eseriyle tanınan Hanefî fakihi ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER