İ. AYDIN YÜKSEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

İ. AYDIN YÜKSEL

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AĞA CAMİİ
İstanbul Beyoğlu’nda XVI. yüzyıla ait cami.
AHMEDİYE KÜLLİYESİ
Üsküdar’da Ahmediye semtinde bulunan XVIII. yüzyıla ait külliye.
ALACA CAMİ
Bosna-Hersek’te Ceotina nehrinin Drina’ya kavuştuğu noktada bulunan Foça şehrinde XVI. yüzyıla ait bir Osmanlı camisi.
ALACA İSHAK BEY CAMİİ
Makedonya’nın başşehri Üsküp’te Türk devrine ait en eski âbidelerden biri.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı
Türk mimar-mühendisi ve mimarlık tarihi araştırmacısı.
HATUNİYE CAMİİ
Amasya’da XV. yüzyılın sonlarında veya XVI. yüzyılın başlarında yapılmış cami.
HATUNİYE KÜLLİYESİ
Manisa’da XV. yüzyıl sonlarına ait külliye.
SULTAN SELİM CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılda Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan külliye.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER