İBRAHİM ÇELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM ÇELİK

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂR
Kur’ân-ı Kerîm’de sözlük anlamından başka çeşitli terkipler içinde mecazi mânalarda kullanılan bir kelime.
FURKAN
Hakla bâtılı ayırma, bu ayrılmayı sağlayan Allah’ın koyduğu ölçü, gönderdiği kitap; kurtuluş ve zafer gibi anlamlara gelen bir Kur’an terimi.
MELE’
Peygamberlere karşı çıkan gruplardan bazılarını ifade etmek için kullanılan bir Kur’an tabiri.
TAADDÎ
Allah’ın kulları için belirlediği sınırları aşmak anlamında bir Kur’an terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER