İBRAHİM KALKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM KALKAN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CUMABAYEV, Mağcan
Kazak şairi, yazar, siyaset ve düşünce adamı.
KUDAYBERDİEV, Şakerim
Kazak şair ve edebiyatçısı.
KUNANBAYEV, Abay
Kazak şairi, bestekâr, düşünür ve edebiyatçı.
VELİHANOV, Çokan
Kazak tarihçisi, etnograf ve folklor araştırmacısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER