İBRAHİM MARAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM MARAŞ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Tasavvuf, Tefsir, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KAYYÛM NÂSIRÎ
Tatar Türkleri’nden yazar, muallim ve dil âlimi.
KEMÂLÎ, Ziyâeddin
Tatar Türkleri’nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından.
KURSAVÎ
İdil-Ural Türkleri arasındaki dinî ıslah hareketinin öncülerinden.
OTUZ-İMENİ, Abdürrahim
Tatar şairi ve düşünürü.
ZEYNULLAH RESÛLÎ
Nakşibendî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER