İBRAHİM SARMIŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM SARMIŞ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ KEBÎR el-HÜZELÎ
Hüzeyl kabilesi şairlerinden.
HAYSA BEYSA
Arap şairi.
İBN SEHL
Endülüslü şair.
İBN ŞEREF el-KAYREVÂNÎ
Kâtip, şair, edip ve tenkitçi.
MÜERRİC es-SEDÛSÎ
Arap dili ve ensâb âlimi.
MÜTEMMİM b. NÜVEYRE
Mersiyeleriyle tanınan şair ve muhadram sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER