IMOURANA KABA - TDV İslâm Ansiklopedisi

IMOURANA KABA

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED BÂBÂ el-VÂİZ
Ganalı âlim ve edip.
MÂLİK b. OSMAN
Ticâniyye’nin Mâlikiyye kolunun pîri.
NİYÂS, Muhammed b. Abdullah
Senegalli Ticânî şeyhi.
TÛRÎ, Sa‘d b. Ömer
Mali Cumhuriyeti’nde Arapça eğitim veren ilk çağdaş medresenin kurucusu, Mâlikî âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER