IŞIN DEMİRKENT - TDV İslâm Ansiklopedisi

IŞIN DEMİRKENT

1938-2006
Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BİZANS
Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak 330-1453 yılları arasında Balkan yarımadası, Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır’da hüküm süren ve Doğu Roma diye de anılan imparatorluk.
FRANKLAR
İslâm dünyasında Katolik ve Protestan mezheplerine mensup hıristiyan Avrupalılar’a verilen ad.
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
HASSÂN b. GÜMÜŞTEGİN
Menbic hâkimi.
HERAKLEİOS
Bizans imparatoru (610-641).
İSTANBUL / 1. Bölüm
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
KAYSER
Araplar’ın Roma ve Bizans imparatorları için kullandıkları unvan.
KIBRIS / 2. Bölüm
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
KILICARSLAN I
Anadolu Selçuklu sultanı (1092-1107).
KUDÜS / 3. Bölüm: Haçlılar Dönemi
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
KÜRBOĞA
Büyük Selçuklular devri Musul hâkimi.
MAARRETÜNNU‘MÂN
Suriye’nin kuzeybatısında tarihî bir şehir.
MENBİC
Kuzey Suriye’de tarihî bir şehir.
MEVDÛD b. ALTUNTEGİN
Büyük Selçuklular’ın Musul valisi, Türk kumandan.
MİSİS
Çukurova’da tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER