İSMAİL TAŞPINAR

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Kelâm
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÂRÛNÎLER
Kurucusu Aziz Mârûn’a nisbet edilen ve V. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak Lübnan’da yaşayan bir hıristiyan cemaati.
REFREF / 1. Bölüm
Mi‘rac gecesinde Hz. Peygamber’i taşıdığı kabul edilen binek.
SÂM
Hz. Nûh’un oğlu.
THEODORE EBÛ KURRE
Hıristiyan Arap ilâhiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.