İSMAİL TAŞPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL TAŞPINAR

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BA‘L
Başta Kenʻanlılar olmak üzere eski Yakındoğu putperest topluluklarının çoğunda tapınılan bir ilâhın adı.
KAZIMIRSKI, Albert de Biberstein
Polonya asıllı Fransız şarkiyatçısı.
MÂRÛNÎLER
Kurucusu Aziz Mârûn’a nisbet edilen ve V. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak Lübnan’da yaşayan bir hıristiyan cemaati.
REFREF / 1. Bölüm
Mi‘rac gecesinde Hz. Peygamber’i taşıdığı kabul edilen binek.
SÂM
Hz. Nûh’un oğlu.
THEODORE EBÛ KURRE
Hıristiyan Arap ilâhiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER